Termékkeresés

Általános szerződési feltételek

Örömmel üdvözöljük a Kiskert.com webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené az alábbiakat szíveskedjen elolvasni.

Az eladó adatai

 
Kis-ber Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2947 Ete Petőfi S. u. 4.
Cégjegyzékszám (Tatabányai Törvényszék Cégbírósága) Cg. 11-09-012016
Adószám: 13837093-2-11
Telefonszám: +36 30 3486134
Fax: +36 34 387614
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Adatkezelési azonosító: NAIH-61291/2012

 

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:
  1. A Kiskert.com webáruházban történő vásárlás elektronikus úton történik, Interneten keresztül a http://www.kiskert.com/ webcímen. Amennyiben az Ön által keresett termék nem található meg Internetes áruházunkban, úgy e-mailen, telefonon érdeklődhet, illetve rendelését is leadhatja a weblapon található bármely elérhetőségen.

  2. Kiskert.com webáruház a távollévők közötti szerződéskötésben a magyar nyelvet alkalmazza.

  3. A Kiskert.com webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és a rendeléssel egyidejűleg elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek ismer el.

 2. REGISZTRÁCIÓ (a regisztrációról bővebben)

  1. Amennyiben a vásárló először veszi igénybe a Kiskert.com webáruház szolgáltatásait , a vásárlást megelőzően pontos adatainak megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.A regisztrációs űrlapon a csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező, enélkül a rendszer nem engedi a regisztrációt. Az opcionálisan kitölthető mezők megadása a regisztrációt követően bármikor a személyes adatok módosítása menüpontban megtehető.

  2. A regisztráció befejezéséhez a vásárlónak érvényesítenie kell fiókját, enélkül a belépés és a vásárlás nem lehetséges. A vásárlói fiók érvényesítését a webáruház üzemeltetője is elvégezheti.

  3. Bármelyik regisztrációs lapot, amelyiket téves vagy nem valós adatokkal töltöttek ki, érvénytelennek nyilvánítjuk és rendszerünkből töröljük. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért. Az ebből eredő kár megtérítését azonban követelheti a hibás adatot megadó vásárlótól.

 3. A BEMUTATOTT TERMÉKEK

  1. A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.

  2. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza a mindenkori, Magyarországon hatályos jogszabályok szerinti  ÁFA (általános forgalmi adó) összegét is. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján a Kiskert.com ajánlati kötöttsége nem áll be.

 4. GARANCIA, SZAVATOSSÁG

  • Garanciális feltételek

  • HIVATALOS  MAGYARORSZÁGI GARANCIA a vásárolt termékhez.Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk (151/2003 kormányrendelet)!

  • Szabadgyökerű növényre garancia nincsen. Földlabdás, konténeres (cserepes) növényeinkre, a vásárlástól számított 5 napig vállalunk eredési garanciát. Garanciánk nem érvényes a telepített növény elégtelen öntözése, betegségek következtében történő pusztulása, talaj minőségi problémája esetén illetve szélsőséges időjárás okozta, napégés, jégverés, belvíz, nyári illetve téli aszály, fagykár, házi és vadállatok általi kár esetén. Vitás kérdésekben a pusztulás okának meghatározására cégünknek jogában áll igazságügyi szakértő kirendelése, melynek költségét abban az esetben a panasztevő fizeti, ha a pusztulást nem a növény minőségbeli hiányosságai okozták a szakértői vélemény szerint.

  • Kellékszavatosság : Ön a Kis-ber Kft. Kft. hibás teljesítése esetén a Kis-ber Kft. vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A vevő fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a vásárló kellékszavatossági igényét már nem tudja érvényesíteni. A Vevő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont a Vevő köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kis-ber Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  • Termékszavatosság : Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő eldöntheti, hogy a korábban ismertetett Kellékszavatossági jogot vagy a Termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  • Jótállás: Hibás teljesítés esetén a Kis-ber Kft. a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján az illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállal. A Kis-ber Kft. vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok az Kellékszavatosság és a Termékszavatosság ismertetésénél meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség. Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét a Kis-ber Kft. vállalkozás köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti személyesen vagy levélben az alábbi elérhetőségek egyikén:

  • • Webáruház: http://www.kiskert.com/kapcsolat/1-nev
   • Telefon: +36 30 3486134

  • • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  • A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.    
   A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó.
     
   Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:
   -    A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel
   -    A  nyugta vagy számla egy példánya,
   -    A cégünk által kiállított jótállási jegy,
   -  A termékhez gyárilag mellékelt GYÁRI GARNCIAJEGY (amennyiben átadtunk ilyet, ha nem akkor az előzőkben felsoroltak szükségesek).
   Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni! A garanciális problémával cégünknek behozott készülékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt. A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb. ) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén:Az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó), gyártó/ importőr telefon számán vagy a központi szakszervizénél (bővebb információ telefonszám a termékhez mellékelt garancia levélben van). Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék azonnali cseréjét.Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor természetesen azonnali cserét biztosítunk.Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor Webáruházunk is csak a hivatalos szakszerviz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.
       
   Portósan küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!A garanciális visszajuttatás, és a bevizsgálás költségeit minden esetben a vásárló állja, természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás, és a bevizsgálás költségét.  Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.Vevőink természetesen gyakorolhatják a 14 munkanapos elállási jogukat, amit a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet  a távollévők között kötött szerződésekről szabályoz. Termékválasztékunk közül a NÖVÉNYEKRE - jellegüknél fogva - a rendelet 29. § d pontja vonatkozik.
 1. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS (a rendelésről bővebben)
  1. A Kiskert.com webáruházban történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen üzletszabályzatot (megrendelés véglegesítésekor a felhasználási és szállítási feltételek elfogadása jelölőnégyzet kipipálása), tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával. Továbbá vásárló tisztában van azzal, hogy a rendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget keletkeztet a webáruház üzemeltetője irányában.
  2. A Kiskert.com webáruházban történt vásárlást követően a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek (Postázásra és szállításra vonatkozó feltételek - menüpont) közül a rendelés leadása során választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Kiskert.com felelősséget nem vállal.
  3. Terméket külföldre kizárólag külön megállapodás szerint szállítunk.
  4. A vevő köteles a kiszállítást követően a csomagot tételesen ellenőrizni és amennyiben abban mennyiségi hibát talál, azt a weblapon található elérhetőségek valamelyikén az átvételt követő 3 munkanapon belül jelezni. Az átvételt követő 3 munkanapon túl a küldött áruk mennyisége tekintetében kifogást nem áll módunkban elfogadni.
  5. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. Amennyiben a kiszállítás ezt követően is sikertelen , és ebből a Kiskert.com webáruház üzemeltetőjének anyagi kára származik a vásárló köteles azt részére megtéríteni.
 2. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
  1. A vevő jogosult a megrendeléstől elállni, de a lemondást még a kiszállítást megelőzően közölnie kell a webáruház üzemeltetőjével. A rendelést a kiszállítást megelőző 72 órán belül már nem mondható le. Vásárló a lemondást jelezheti e-mailen vagy telefonon a Kiskert.com ügyfélszolgálatán. A szállítást megelőzően 72 órán túl történő lemondás esetén a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli. Amennyiben a lemondás 72 órán belül következik be , akkor a webáruház üzemeltetője a megrendelt áruk ellenértékének 25%-át követelheti vevőtől.
 3. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
  1. A Kiskert.com webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
  2. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
   1. Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
   2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Kiskert.com áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
   3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
   4. Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
   5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.
   6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
  3. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a Kiskert.com webáruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.
  4. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
  5. Egyedül a vásárló felelős a Kiskert.com webáruházhoz való kapcsolódásáért és a Kiskert.com webáruházban való vásárlásért.
  6. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
  7. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Kiskert.com áruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba. A változtatás a már leadott és elfogadott, de még nem teljesített megrendelésekre nem terjed ki.
  8. A Kiskert.com webáruház üzemeltetője bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy a Kiskert.com webáruházat, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Kiskert.com webáruház üzemeltetője nem vonható felelősségre, ha így tesz.
  9. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a Kiskert.com webáruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
  10. Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Kiskert.com szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.

 

  1. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
   A Kis-ber Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

   Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait. 

   Az adatkezelő címe: Kis-ber Kft. 2947 Ete Petőfi S. u. 4.
   Az adatkezelő elérhetősége: +36 30 3486134, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása. 
   Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 
   Az érintettek köre: regisztrált felhasználók.
   A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.
   Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás. 

   Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
   - A Kis-ber Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai. 
   - A csomag kézbesítésében résztvevő futárszolgálat és munkatársai . 

   Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 365 napon túl törlésre kerülnek.

   A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:
   - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
   - személyes adatainak helyesbítését, 
   - személyes adatainak törlését vagy zárolását. 

   A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

   Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti. 

   Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

   Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághozwww.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat. 

 

Kosár

 x 

A kosara még üres

Termékkeresés

Webáruház